Skip to main content

Biomasa

Biomasa to ogólny termin odnoszący się do organicznych materiałów pochodzenia biologicznego, które można wykorzystać jako źródło energii lub surowca. Drewno jest jednym z najważniejszych rodzajów biomasy. W kontekście obróbki tartacznej, biomasa może być produkowana w postaci różnych frakcji, takich jak:

  • Zrębki: To drobne, cienkie kawałki drewna o różnych rozmiarach. Zrębki są często używane jako surowiec w przemyśle papierniczym, produkcji płyt wiórowych oraz jako materiał opałowy.
  • Zręby: Zręby to większe kawałki drewna, które mogą być wykorzystywane w przemyśle drzewnym do produkcji desek, belek lub innych produktów drewnianych. Są również stosowane jako surowiec do produkcji papieru.
  • Trociny: Trociny to bardzo małe, cienkie kawałki drewna, często powstające jako odpad w procesie obróbki tartacznej. Mogą być wykorzystywane jako materiał opałowy, do produkcji płyt wiórowych lub do wytwarzania peletów.
  • Pelety: Pelety to sprasowane granulki z biomasy, w tym z drewna. Są one powszechnie wykorzystywane jako paliwo opałowe w domach, przemyśle ciepłowniczym i elektrycznym. Pelety są efektywnym i ekologicznym źródłem energii, które pomaga w redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Masz pytania?

Przejdź do kontaktu i rozwiej swoje wątpliwości.

KONTAKT